Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Máy chủ Server

Máy chủ Server
35.390.000 VND
Máy chủ HP DL120 Gen9 4LFF CTO Ngày nay, đa phần các doanh  nghiệp đều sử dụng hệ thống mạng Internet để phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp và tương...
Còn hàng
+

72.893.000 VND
Máy chủ HP DL380 Gen9 8SFF CTO Ngày nay, đa phần các doanh  nghiệp đều sử dụng hệ thống mạng Internet để phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp và tương...
Còn hàng
+

19.500.000 VND
Máy chủ HP ML10 Gen9-845678 Ngày nay, đa phần các doanh  nghiệp đều sử dụng hệ thống mạng Internet để phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp và tương tác...
Còn hàng
+

19.900.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

24.490.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3100M5 5457-C3A Ngày nay, đa phần các doanh  nghiệp đều sử dụng hệ thống mạng Internet để phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp và...
Còn hàng
+

54.200.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

55.090.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

56.490.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

51.950.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-C4A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

73.890.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+