Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Lenovo

Lenovo
19.900.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3100M5 (5457-B3A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

24.490.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3100M5 5457-C3A Ngày nay, đa phần các doanh  nghiệp đều sử dụng hệ thống mạng Internet để phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp và...
Còn hàng
+

54.200.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3500M5 (5464-B2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

55.090.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3500M5 (5464-C2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

56.490.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-C2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

51.950.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-C4A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+

73.890.000 VND
Máy chủ Server Lenovo X3650M5 (5462-D2A) Với tình hình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin ngày nay, thì bất cứ một doanh nghiệp nào cũng...
Còn hàng
+