Hợp tác, đại lý

Pctech® đã phát triển liên tục trong nhiều năm qua và đang mở rộng nhiều cửa hàng, nhiều ngành hàng khác. Vì vậy chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác và mọi người cùng thắng. Chúng tôi luôn mong muốn tiềm kiếm nguồn hàng, đối tác và khách hàng mới.

Nếu bạn là người kinh doanh, nếu bạn là nhà đầu tư, nếu bạn là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, nếu bạn muốn làm ăn lâu dài với Pctech xin vui lòng liên hệ:

Mr. Hải
Phone: 02866 814 589
Email: hoptac@pctech.com.vn