Dịch vụ miễn phí

- Cài đặt windows và phần mềm miễn phí cho Laptop:

- Cài đặt windows và phần mềm miễn phí cho máy tính để bàn:

- Miễn phí công lắp đặt và cài đặt lại máy khi thay thế linh kiện Laptop tại công ty:

- Miễn phí bảo dưỡng, vệ sinh Laptop khi khách hàng thay thế linh kiện Laptop tại Đà Nẵng: