Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

DANH MỤC - SẢN PHẨM

710.000 VND
Thiết bị Đọc và ghi DVD WR Transcend TS8X DVSD-K Ổ đọc và ghi DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.  Với tính...
Còn hàng
+

345.000 VND
Thiết bị Đọc và ghi DVD WR Lite On Ihas 122 Sata Ổ đọc và ghi DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.Với tính năng...
Còn hàng
+

800.000 VND
Thiết bị Đọc và ghi DVD WR Fujitsu External Ổ đọc và ghi DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.  Với tính năng đọc...

690.000 VND
Thiết bị Đọc và ghi DVD WR Asus SDRW-08D2S-U ổ đọc và ghi DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.  Với tính năng...
Còn hàng
+

265.000 VND
Thiết bị Đọc DVD Rom Lite On 18X Sata ổ đọc DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.  Với tính năng đọc đĩa DVD,...
Còn hàng
+

278.000 VND
Thiết bị Đọc DVD Rom Asus 18X E818A9T Sata Tray ổ đọc DVD là thiết bị đa phương tiện hữu ích cho người dùng khi sử dụng máy tính.  Với tính năng đọc...
Còn hàng
+

650.000 VND
Máy tính cổ như ENIAC muốn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau thì phải nối lại hoàn toàn các mạch điện, điều này khiến các máy này được gọi là "máy tính có...
Còn hàng
+

450.000 VND
Máy tính cổ như ENIAC muốn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau thì phải nối lại hoàn toàn các mạch điện, điều này khiến các máy này được gọi là "máy tính có...
Còn hàng
+

250.000 VND
Máy tính cổ như ENIAC muốn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau thì phải nối lại hoàn toàn các mạch điện, điều này khiến các máy này được gọi là "máy tính có...
Còn hàng
+

150.000 VND
Máy tính cổ như ENIAC muốn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau thì phải nối lại hoàn toàn các mạch điện, điều này khiến các máy này được gọi là "máy tính có...
Còn hàng
+

270.000 VND
Thiết bị trình chiếu Wireless Abcnovel A186 Thiết bị dùng để điều khiển từ xa trong quá trình trình chiếu. Thiết bị trình chiếu Wireless Abcnovel...
Còn hàng
+

1.670.000 VND
Thiết bị trình chiếu Logitech R800 Thiết bị dùng để điều khiển từ xa trong quá trình trình chiếu. Thiết bị trình chiếu Logitech R800 Tính...
Còn hàng
+