Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

CPU INTEL

CPU INTEL
2.620.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-4160 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

2.590.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6098P CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

2.710.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6100 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

3.460.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6300 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

4.280.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5 - 4460 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

5.350.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5 - 4690 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

4.250.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6400 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

4.890.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6500 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

5.300.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

5.850.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600K CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

7.600.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7 - 4790 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

8.530.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7 – 4790k CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+