Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

CPU - Bộ vi xử lý

CPU - Bộ vi xử lý
2.050.000 VND
Bộ vi xử lý CPU AMD A8 7600 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

1.580.000 VND
Bộ vi xử lý CPU AMD Athlon II X4 845 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi...
Còn hàng
+

2.620.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-4160 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

2.590.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6098P CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

2.710.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6100 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

3.460.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I3-6300 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

4.280.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5 - 4460 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

5.350.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5 - 4690 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

4.250.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6400 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

4.890.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6500 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

5.300.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

5.850.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600K CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

7.600.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7 - 4790 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

8.530.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7 – 4790k CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

9.475.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7-5820K CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

7.550.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Core I7-6700 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

1.290.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual-G3260 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính...
Còn hàng
+

1.560.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual- G3460 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính...
Còn hàng
+

1.300.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Pentium G4400 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và dữ...
Còn hàng
+

4.830.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Xeon E3 - 1220V3 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

6.080.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Xeon E3 - 1231V3 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+

4.850.000 VND
Bộ vi xử lý CPU Xeon E3-1220V5 CPU là một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính và...
Còn hàng
+