Cách đăng nhập Windows XP khi quên hoặc làm mất mật khẩu

Cách đăng nhập Windows XP khi quên hoặc làm mất mật khẩu

 10/03/2017    Máy tính

Cách đăng nhập Windows XP khi quên hoặc làm mất mật khẩu:

Để đăng nhập vào Windows XP, sử dụng một trong những cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng đĩa khôi phục lại mật khẩu

Nếu bạn đã tạo một đĩa khôi phục mật khẩu cho Windows XP, hãy xác lập lại mật khẩu bằng cách sử dụng đĩa đó.

Để có thêm thông tin về cách sử dụng đĩa khôi phục lại mật khẩu, bạn các bài tương ứng sau:

Cách 2: Đăng nhập vào với quyền quản trị viên (Administrator) để đặt lại mật khẩu

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Windows bằng cách sử dụng tài khoản người dùng cụ thể (bao gồm cả các tài khoản Administrator và Computer Administrator), thì vẫn có thể đăng nhập với một tài khoản khác cũng có khả năng quản trị bằng cách làm theo những bước sau:

Windows XP Home Edition hoặc Windows XP Professional

1. Đăng nhập vào Windows bằng cách sử dụng tài khoản quản trị viên, tài khoản mà bạn phải nhớ mật khẩu

Chú ý: Bạn không thể đăng nhập như thường xuyên sử dụng tài khoản Administrator hay Computer Administrator với máy tính nền tảng Windows XP Home Edition hoặc Windows XP Professinal trong một nhóm làm việc. Để đăng nhập vào với quyền Administrator hoặc Computer Administrator, bạn phải khởi động Windows XP trong chế độ Safe mode. Cài win máy tính

a. Khởi động lại máy tính

b. Nhấn phím CTRL + ALT + DELETE hai lần và sau đó nhập vào tên của tài khoản quản trị (thường là administrator)

c. Trong hộp Password, nhập vào mật khẩu của quản trị viên sau đó kích OK

Chú ý: Nếu mật khẩu của tài khoản quản trị là trống thì không gõ gì trước khi nhấn OK

2. Kích vào Start, chọn Run.

3. Trong phần Open, nhập vào dòng lệnh sau và kích OK:

control userpasswords2

4. Kích vào tài khoản người dùng mà bạn quên mật khẩu, và sau đó kích vào Reset Password.

5. Gõ mật khẩu mới trong New passwordConfirm new password, sau đó kích OK.

Cảnh báo: Nếu bạn đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng trong Windows XP Professional, những thông tin sau đây cho người dùng không còn nữa:

  • Thư điện tử đã được mã hóa.
  • Mật khẩu được lưu lại trên internet hoặc nhớ trong máy tính
  • Mọi file đã được người dùng mã hóa

Giờ thì bạn có thể đăng nhập vào Windows với tài khoản người dùng và mật khẩu mới. Những phần sau sẽ từng bước hướng dẫn để tạo lại mật khẩu cho một tài khoản điển hình trong chế độ Safe Mode bằng cách sử dụng Administrator (hoặc Computer Administrator). Cài win máy tính.

Windows XP Home Edition hoặc Windows XP Professional trong nhóm làm việc

Đăng nhập vào với vai trò Administrator và đặt lại mật khẩu, thực hiện các bước sau:

1. Khởi động lại máy tính, sau đó Power On Self Test (POST), nhấn phím F8.

2. Trên menu Windows Advancek Options, sử dụng các phím mũi tên để lựa chọn Safe mode (chế độ an toàn), và sau đó ấn phím enter.

3. Khi có dấu nhắc để lựa chọn hệ điều hành khởi động, bạn hãy lựa chọn Microsoft Windows XP edition(edition là phiên bản của Windows XP đã cài), và sau đó ấn phímEnter.

4. Trên màn hình To begin, click your user name, kích vào Administrator.

5. Gõ vào mật khẩu quản trị viên, sau đó ấn phím enter.

Chú ý, trong vài trường hơp, mật khẩu Administrator có thể thiết lập một mật khẩu trống. Trong trường hợp này, không cần gõ mật khẩu trước khi ấn phím Enter.

6. Kích Yes để đồng ý Windows chạy ở chế đô an toàn.

7. Kích vào Start, chọn Control Panel (hoặc vào Settings, sau đó kích vào Control Panel).

8. Kích vào User accounts.

9. Kích vào tài khoản người dùng có mật khẩu bạn muốn đổi

10. Kích vào Change the password nếu bạn muốn giữ lại mật khẩu, hoặc chọn Remove password nếu không muốn sử dụng password. Nếu gỡ bỏ mật khẩu, thì bỏ qua bước 11.

11. Gõ mật khẩu mới dành cho người dùng, và chọn Change Password.

12. Đóng công cụ User Accounts, sau đó khởi động lại máy tính

Windows XP Professional trong một vùng

Đăng nhập vào với quyền Administrator để đặt lại mật khẩu, làm theo những bước sau:

1. Trong hộp thoại Welcome to Windows, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete.

2. Gõ vào thông tin đăng nhập cho tài khoản Administrator, gồm cả mật khẩu, sau đó kíchOK.

Chú ý mật khẩu Administrator có thể thiết lập một mật khẩu trống. Trong trường hợp này, không gõ mật khẩu trước khi chọn OK.

3. Kích Start, chọn Run, gõ compmgmt.msc, sau đó kích vào OK.

4. Trong hộp thoại Computer Management (Local), mở rộng Local Users and Groups.

5. Kích vào thư mục Users

6. Trong phần bên phải của cửa sổ Computer Management, kích đúng vào tài khoản người dùng của mật khẩu bạn muốn đặt lại, sau đó chọn Set Password.

7. Kích vào Proceed.

8. Trong hộp New password, gõ mật khẩu mới cho tài khoản người dùng.

9. Gõ lại mật khẩu trong hôp thoại Confirm password, và chọn OK

10. Kích vào OK để mật khẩu mới được thiết lập.

11. Thoát khỏi Comuter Management, sau đó khởi động lại máy tính.

Theo nguồn : Tenwebsite