HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0866.855.869
0866.825.247
0936.102.287
0978.834.439
RAM máy tính để bàn
RAM 512 DDR MÁY BÀN

RAM 512 DDR MÁY BÀN

Giá : 132.000 VNĐ
RAM 1GB DDR MÁY BÀN

RAM 1GB DDR MÁY BÀN

Giá : 320.000 VNĐ
RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 270.000 VNĐ
RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 490.000 VNĐ
 
RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 610.000 VNĐ
RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

Giá : 340.000 VNĐ
RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 950.000 VNĐ
RAM II 1G máy bàn

RAM II 1G máy bàn

Giá : 320.000 VNĐ
 
RAM II 2G

RAM II 2G

Giá : 480.000 VNĐ
RAM 3-1G máy bàn

RAM 3-1G máy bàn

Giá : 360.000 VNĐ