HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0866.855.869
0866.825.247
0936.102.287
0978.834.439
Ổ cứng Laptop
Ổ cứng Laptop 80Gb

Ổ cứng Laptop 80Gb

Giá : 750.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 160Gb

Ổ cứng Laptop 160Gb

Giá : 860.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 250G

Ổ cứng Laptop 250G

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop  1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.370.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 320Gb

Ổ cứng Laptop 320Gb

Giá : 1.000.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.490.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 500G

Ổ cứng Laptop 500G

Giá : 1.100.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop Western 320Gb Sata

Ổ cứng Laptop Western 320Gb Sata

Giá : 1.140.000 VNĐ