HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0866.855.869
0866.825.247
0936.102.287
0978.834.439
Màn hình Samsung
LCD 17" Samsung 743

LCD 17" Samsung 743

Giá : 1.350.000 VNĐ
LCD 17" Samsung 740

LCD 17" Samsung 740

Giá : 1.250.000 VNĐ
Màn hình 19" SAMSUNG 940

Màn hình 19" SAMSUNG 940

Giá : 1.700.000 VNĐ