HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0866.855.869
0866.825.247
0936.102.287
0978.834.439
HDD - Ổ cứng
Ổ CỨNG LAPTOP 80GB

Ổ CỨNG LAPTOP 80GB

Giá : 675.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 160Gb

Ổ cứng Laptop 160Gb

Giá : 875.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 250Gb

Ổ cứng Laptop 250Gb

Giá : 845.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 320Gb

Ổ cứng Laptop 320Gb

Giá : 1.015.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 500Gb

Ổ cứng Laptop 500Gb

Giá : 1.085.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 1T | HDD 1T Laptop

Ổ cứng Laptop 1T | HDD 1T Laptop

Giá : 1.410.000 VNĐ