MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Thủ thuật máy tính

Tuyển kỹ thuật viên máy tính

08/05/2017
Tuyển kỹ thuật viên máy tính


Hướng dẫn cài đặt phần mềm gõ tiếng việt

Hướng dẫn cài đặt phần mềm gõ tiếng việt

28/07/2016
Đầu tiên, để cài đặt được phần mềm ta cần phải có file cài đặt, các bạn tham khảo bài viết cách tải phần mềm unikey để biết cách tải file cài đặtBước 2 : tiến hành cài đặt.Ta mở file cài đặt mới tải về, chọn yes nếu hệ điều hành yêu câu cấp quyềnchúng ta tiến hành nhấp đúp chuột vào file  để tiến hành cài đặt. 


Hướng dẫn cài đặt Unikey đơn giản

Hướng dẫn cài đặt Unikey đơn giản

28/07/2016
Đầu tiên, để cài đặt được phần mềm ta cần phải có file cài đặt, các bạn tham khảo bài viết cách tải phần mềm unikey để biết cách tải file cài đặtBước 2 : tiến hành cài đặt.Ta mở file cài đặt mới tải về, chọn yes nếu hệ điều hành yêu câu cấp quyềnchúng ta tiến hành nhấp đúp chuột vào file  để tiến hành cài đặt. 


Hướng dẫn cài đặt Unikey chi tiết bàng hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt Unikey chi tiết bàng hình ảnh

28/07/2016
Đầu tiên, để cài đặt được phần mềm ta cần phải có file cài đặt, các bạn tham khảo bài viết cách tải phần mềm unikey để biết cách tải file cài đặtBước 2 : tiến hành cài đặt.Ta mở file cài đặt mới tải về, chọn yes nếu hệ điều hành yêu câu cấp quyềnchúng ta tiến hành nhấp đúp chuột vào file  để tiến hành cài đặt. 


Hướng dẫn cài đặt Unikey

Hướng dẫn cài đặt Unikey

28/07/2016
Đầu tiên, để cài đặt được phần mềm ta cần phải có file cài đặt, các bạn tham khảo bài viết cách tải phần mềm unikey để biết cách tải file cài đặtBước 2 : tiến hành cài đặt.Ta mở file cài đặt mới tải về, chọn yes nếu hệ điều hành yêu câu cấp quyềnchúng ta tiến hành nhấp đúp chuột vào file  để tiến hành cài đặt. 


Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt mới nhất

Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt mới nhất

28/07/2016
Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt mới nhấtPhần mềm Unikey là gì ?    Unikey là phần mềm gõ tiếng việt được ủy ban quốc gia về chuẩn tiếng việt của bộ khoa học và công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.Là 1 trong 5 phần mềm được sử dụng chính thức trong trường học Việt Nam theo quy định của bộ ...


Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt tốt nhất

Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt tốt nhất

28/07/2016
Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt tốt nhấtPhần mềm Unikey là gì ?    Unikey là phần mềm gõ tiếng việt được ủy ban quốc gia về chuẩn tiếng việt của bộ khoa học và công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.Là 1 trong 5 phần mềm được sử dụng chính thức trong trường học Việt Nam theo quy định của bộ ...


Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt

Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việt

28/07/2016
Hướng dẫn tải phần mềm gõ tiếng việtPhần mềm Unikey là gì ?    Unikey là phần mềm gõ tiếng việt được ủy ban quốc gia về chuẩn tiếng việt của bộ khoa học và công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.Là 1 trong 5 phần mềm được sử dụng chính thức trong trường học Việt Nam theo quy định của bộ giáo dục.


Hướng dẫn tải Unikey

Hướng dẫn tải Unikey

28/07/2016
Hướng dẫn tải UnikeyPhần mềm Unikey là gì ?    Unikey là phần mềm gõ tiếng việt được ủy ban quốc gia về chuẩn tiếng việt của bộ khoa học và công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.Là 1 trong 5 phần mềm được sử dụng chính thức trong trường học Việt Nam theo quy định của bộ giáo dục.


Hướng dẫn tải phần mềm Unikey

Hướng dẫn tải phần mềm Unikey

28/07/2016
Hướng dẫn tải phần mềm UnikeyPhần mềm Unikey là gì ?    Unikey là phần mềm gõ tiếng việt được ủy ban quốc gia về chuẩn tiếng việt của bộ khoa học và công nghệ khuyến cáo sử dụng trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.Là 1 trong 5 phần mềm được sử dụng chính thức trong trường học Việt Nam theo quy định của bộ giáo dục.