MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
RAM - bộ nhớ
RAM LAPTOP 512MB/333

RAM LAPTOP 512MB/333

Giá : 150.000 VNĐ
RAM LAPTOP 1GB/400 DDR

RAM LAPTOP 1GB/400 DDR

Giá : 440.000 VNĐ
RAM LAPTOP 1GB/800 DDR2

RAM LAPTOP 1GB/800 DDR2

Giá : 240.000 VNĐ
RAM LAPTOP 2G DDR2

RAM LAPTOP 2G DDR2

Giá : 440.000 VNĐ
 
RAM LAPTOP 2GB DDR3

RAM LAPTOP 2GB DDR3

Giá : 485.000 VNĐ
RAM LAPTOP 4GB DDR3

RAM LAPTOP 4GB DDR3

Giá : 680.000 VNĐ
RAM 512 DDR MÁY BÀN

RAM 512 DDR MÁY BÀN

Giá : 132.000 VNĐ
RAM 1GB DDR MÁY BÀN

RAM 1GB DDR MÁY BÀN

Giá : 320.000 VNĐ
 
RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 270.000 VNĐ
RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 490.000 VNĐ
RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 610.000 VNĐ
RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

Giá : 340.000 VNĐ
 
RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 950.000 VNĐ
RAM II 1G máy bàn

RAM II 1G máy bàn

Giá : 320.000 VNĐ
RAM II 2G

RAM II 2G

Giá : 480.000 VNĐ
RAM 3-1G máy bàn

RAM 3-1G máy bàn

Giá : 360.000 VNĐ