MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Phụ kiện máy tính
KB Genius 110- PS2

KB Genius 110- PS2

Giá : 105.000 VNĐ
Bàn phím Genius 110X USB

Bàn phím Genius 110X USB

Giá : 120.000 VNĐ
Bàn phím Somic JP 022

Bàn phím Somic JP 022

Giá : 140.000 VNĐ
Bàn phím colovis C30

Bàn phím colovis C30

Giá : 100.000 VNĐ
 
Bàn phím Colovis C32 USB

Bàn phím Colovis C32 USB

Giá : 135.000 VNĐ
Bàn phím Belkin K100 Multi USB

Bàn phím Belkin K100 Multi USB

Giá : 140.000 VNĐ
Bàn phím Mitsumi Đen PS2

Bàn phím Mitsumi Đen PS2

Giá : 140.000 VNĐ
Mouse Colorvic C01

Mouse Colorvic C01

Giá : 70.000 VNĐ
 
Mouse Colorvic C03

Mouse Colorvic C03

Giá : 85.000 VNĐ
Mouse Colorvic C08

Mouse Colorvic C08

Giá : 105.000 VNĐ
Mouse Delux  375 USB

Mouse Delux 375 USB

Giá : 90.000 VNĐ
Mouse Genius 110X USB

Mouse Genius 110X USB

Giá : 90.000 VNĐ
 
Mouse Belkin M100B

Mouse Belkin M100B

Giá : 95.000 VNĐ
Mouse Belkin M150

Mouse Belkin M150

Giá : 100.000 VNĐ
Mouse Mitsumi Lớn Usb 6703

Mouse Mitsumi Lớn Usb 6703

Giá : 80.000 VNĐ
 
Bàn phím Mitsumi PS2 black

Bàn phím Mitsumi PS2 black

Giá : 230.000 VNĐ
Bàn phím cao cấp Fuhlen L411

Bàn phím cao cấp Fuhlen L411

Giá : 230.000 VNĐ
Bàn phím Genius KB 110

Bàn phím Genius KB 110

Giá : 150.000 VNĐ
Bàn phím ADB Game Keyboard K2

Bàn phím ADB Game Keyboard K2

Giá : 210.000 VNĐ
 
Bàn phím ADB Keyboard Game K1

Bàn phím ADB Keyboard Game K1

Giá : 260.000 VNĐ
Bàn phím Fuhlen G450

Bàn phím Fuhlen G450

Giá : 450.000 VNĐ
Bàn phím Fuhlen L420

Bàn phím Fuhlen L420

Giá : 260.000 VNĐ