MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Ổ cứng máy tính bàn
Ổ cứng 250Gb Western – Sata

Ổ cứng 250Gb Western – Sata

Giá : 710.000 VNĐ
Ổ cứng 320Gb Western

Ổ cứng 320Gb Western

Giá : 710.000 VNĐ
Ổ cứng 500Gb Western

Ổ cứng 500Gb Western

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng 80Gb Seagate

Ổ cứng 80Gb Seagate

Giá : 400.000 VNĐ
 
Ổ cứng 80G Seagate

Ổ cứng 80G Seagate

Giá : 420.000 VNĐ
HDD 160G Seagate

HDD 160G Seagate

Giá : 570.000 VNĐ
Ổ cứng 250G Seagate

Ổ cứng 250G Seagate

Giá : 760.000 VNĐ
Ổ cứng 500G Seagate

Ổ cứng 500G Seagate

Giá : 990.000 VNĐ
 
Ổ cứng 2T Seagate

Ổ cứng 2T Seagate

Giá : 1.695.000 VNĐ
Ổ cứng 250G Seagate

Ổ cứng 250G Seagate

Giá : 860.000 VNĐ
Ổ cứng 320G Seagate

Ổ cứng 320G Seagate

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng 500G Seagate

Ổ cứng 500G Seagate

Giá : 1.095.000 VNĐ
 
Ổ cứng 2T Seagate

Ổ cứng 2T Seagate

Giá : 1.695.000 VNĐ
Ổ cứng 1T Toshiba

Ổ cứng 1T Toshiba

Giá : 1.440.000 VNĐ
Ổ cứng Di động Seagate 500G

Ổ cứng Di động Seagate 500G

Giá : 1.590.000 VNĐ