MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Màn hình Samsung
LCD 17" Samsung 743

LCD 17" Samsung 743

Giá : 1.350.000 VNĐ
LCD 17" Samsung 740

LCD 17" Samsung 740

Giá : 1.250.000 VNĐ
Màn hình 19" SAMSUNG 940

Màn hình 19" SAMSUNG 940

Giá : 1.700.000 VNĐ